Som estudiants del Grau CIC de la Universitat de Barcelona.