Convocatòria de projectes BTV Media Lab

Plaça de Tísner, 1. 08018 Barcelona
Publicado en 31/12/2016
Categoría : CONVOCATORIAS
Localización : Barcelona

Límit de presentació de propostes: 1 de febrer de 2017

 

El BTV Media Lab, l’espai d’innovació i desenvolupament de BTV, obre la primera convocatòria de projectes innovadors en l’àmbit audiovisual i digital. El coordinador del BTV Media Lab, Lau Delgado, ha presentat la convocatòria en l’entorn del Foro Innovación Audiovisual Barcelona.

 

La convocatòria està destinada a aquells projectes vinculats a l’àmbit de l’audiovisual, els mitjans de comunicació i les indústries creatives, amb un model de negoci viable, que mostrin un component innovador en almenys una de les següents parts del procés de desenvolupament: disseny, producció, gestió, promoció, distribució, explotació i relació amb els espectadors-usuaris-consumidors.

 

Qui s’hi pot presentar?

 

Podran accedir-hi totes les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques, sempre que l’activitat desenvolupada s’adeqüi a les condicions de la convocatòria

 

Com han de ser els projectes?

 

Els projectes han de tenir les següents característiques:

 

1_Ha de tenir un impacte en el sector audiovisual, dels mitjans de comunicació o de les indústries creatives.

2_Ha de mostrar un element innovador en l’àmbit tècnic, tecnològic, de programació o en la seva concepció.

3_Ha de mostrar que és susceptible de tenir una utilitat, un impacte o una finalitat com a mínim per a un dels àmbits, sectors i col·lectius següents:· Funcionament, programació, estratègies de promoció i explotació de continguts de BTV· Professionals de BTV· Ciutadans de Barcelona

 

Quins mitjans i serveis s’ofereixen als projectes seleccionats?

 

1. La cessió d’un espai al Canòdrom, Centre de Recerca Creativa de Barcelona (carrer Concepció Arenal 165, 08027 Barcelona) per desenvolupar el projecte seleccionat per a 4 professionals màxim (per projecte).

2. Disposar d’un servei d’assessorament continu format per l’equip de coordinació del BTV Media Lab, del Canòdrom i un assessor extern especialitzat quan sigui necessari.

3. L’adquisició de productes, estris i/o serveis per aconseguir els objectius del projecte, valorats en un màxim de 7.000 euros + IVA per projecte, depenent de les característiques de cada projecte i de la capacitat de l’entitat convocant.

4. Accés preferent als tallers i a les sessions divulgatives organitzades pel BTV Media Lab i el Canòdrom (en funció de les places disponibles).La durada de cada projecte presentat ha de ser com a mínim de 3 mesos i com a màxim de 9, amb la possibilitat d’una pròrroga (sempre que les dues parts així ho acordin).

 

Data límit de presentació de propostes?

 

1 de febrer de 2017

 

On s’han de presentar les propostes?

 

1. A l’adreça de correu electrònic medialab@btv.cat2. A la seu de BTV (plaça Tísner 1, 08018 Barcelona), de dilluns a divendres de 9 a 14 h. La documentació s’haurà de lliurar en un sobre tancat adreçat a «BTV Media Lab».

 

Trobareu informació més detallada en les bases de la convocatòria.